Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås trafikplan tas fram

Att utforma Borås Trafikplan är ett arbete som leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering.

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040. Detta kommer att innebära att resor och trafik kommer att öka i motsvarande grad.

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads­utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås att en trafikplan ska tas fram.

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas.

Trafikplanen planeras gå på remiss under 2021.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås trafikplan tas fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol