Meny

Meny

Översiktsplan

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Planen blickar ca 20 år framåt och beskriver hur vi kan planera för både nuvarande och kommande generationer boråsare. Välkommen in i framtiden!

Översiktsplan för Borås antogs i kommunfullmäktige 12 april 2018

Översiktsplan för BoråsPDF

Det finns många skäl till att planera för framtiden!

Här är några:

  • Vi räknar med att det kommer att bo cirka 30 000 fler boråsare i kommunen år 2035.
  • Det behöver byggas mer än 700 bostäder om året i kommunen.
  • Vi behöver nya områden för handel, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och annat.
  • Trafiken ökar på vägarna. Människor ska kunna ta sig till skola och jobb, samtidigt som miljön ska må bra och staden ska få plats att växa.
  • Det som byggs i dag kommer stå kvar länge. Därför måste vi även tänka på framtidens boråsare när vi planerar idag.
Illustrerad bild över Borås med byggnader och en luftballong.

Text

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-26 09.36

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplan

g q n C

p

Kontakt