Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktsplanen i kort sammanfattning

Översiktsplanen lyfter fram en framtid med en femkärnig kommun med bra kommunikationer och nära till vardagsservice. Om vi satsar på en kraftig utveckling med bostäder och service i de fem kärnorna, så får vi en stark och levande kommun. När många bor nära buss och tåg blir det också enklare att utveckla en tätare och smidigare kollektivtrafik.

Staden

Många nya bostäder gör stadslivet ännu mer levande och resulterar i fler arbetsplatser, butiker, restauranger och mötesplatser. Tätare bebyggelse med många funktioner skapar liv och rörelse fler timmar av dygnet. Ju närmare centrum desto tätare stad. Det ska också finnas många parker och grönområden.

Serviceorterna

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är lokala kärnor. Där finns skolor, bibliotek och annan service för vardagslivet utanför staden. Med fler bostäder och arbetsplatser i serviceorterna kan utbudet bli ännu bättre. Vi vill också göra det enklare att åka buss eller tåg till och från serviceorterna. Fler pendelparkeringar är ett sätt.

Kollektivtrafikstråken

Trafiken in till Borås kommer att fungera mycket smidigare om fler åker buss och tåg. Därför vill vi bygga många nya bostäder i orterna utmed de starka kollektivtrafikstråken. När många bor utmed stråken blir det enklare att ta bussen eller tåget.

Landsbygden

Kommunens mindre orter och landsbygd erbjuder ett liv nära naturen. Fler bostäder och arbetsplatser behövs för att skolor och annan service ska finnas kvar och utvecklas i de mindre orterna. Samtidigt måste vi vara rädda om landsbygdens andra värden när vi bygger – som naturområden, sjöar och jordbruksmarker. Vi ska bygga varsamt, och se till att vardagslivet fungerar för alla – barn, vuxna och äldre.

Gröna kilarna

Boråsarna uppskattar närheten till både stad och natur. Det är värdefullt att områden som Rya åsar, Kype och Kransmossen finns alldeles runt knuten. Särskilt när det blir fler invånare i staden. Därför vill vi i första hand bygga nytt inom staden, så att det gröna finns kvar och är enkelt för alla att nå.

Verksamhetsområden

Stora arbetsplatsområden finns i många delar av kommunen. Det största är Viared – Borås logistiknav. Här ska fler företag och arbetsplatser växa fram. På sikt behöver vi finna fler platser för stora verksamheter. Det ska vara bra lägen, vid större vägar och där de inte stör bostäder. Utmed vägarna 27 och 41, samt 40 öster om staden, finns möjlighet att utveckla nya sådana områden.

Regionala kopplingar

Borås är den näst största staden i en region som växer så det knakar. Många pendlar mellan Borås och andra kommuner för att studera eller jobba, särskilt mellan Borås och Göteborg. Fler behöver pendla med kollektivtrafik, så att vi undviker trafikproblem i både Borås och Göteborg. Därför är det viktigt att bygga den nya järnvägen, Götalandsbanan, mellan Borås och Göteborg. En station mitt i Borås skapar fantastiska möjligheter att utveckla staden och regionen.

En karta över Borås kommun

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanen i kort sammanfattning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender