Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Planhandlingar och kartmaterial för ÖP

Här kan du ladda ner översiktsplanen, vill du titta på kartorna så finns de också här. Kartorna gör sig bäst på skärm och kan zoomas in för en mer detaljerad vy.

Översiktsplan för Borås

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan för Borås.pdföppnas i nytt fönster 46.8 MB 2018-04-25 16.08
Länsstyrelsens granskningsyttrande.pdföppnas i nytt fönster 357.4 kB 2018-04-25 16.08
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-04-25 16.08

Utvecklingsstrategi

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strukturbild för Borås.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-04-25 16.09
Strukturbild för staden.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2018-04-25 16.10
Gröna och blå strukturer.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-04-25 16.10

Markanvändning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark- och vattenanvändningskarta för Borås.pdföppnas i nytt fönster 5.2 MB 2018-04-25 16.17
Mark- och vattenanvändning för staden.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2018-04-25 16.17

Serviceorter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dalsjöfors.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2018-04-25 16.18
Fristad.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2018-04-25 16.18
Sandared.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2018-04-25 16.18
Viskafors.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2018-04-25 16.18

Hänsyn

Riksintressen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-11-20 16.25

Råvarutillgångar och samhällsviktiga funktioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Råvarutillgångar.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2017-11-20 16.25

Miljö hälsa och säkerhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Farligt gods.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-11-20 16.32
Ras, skred & erosion.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-11-20 16.32
Översvämning.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2017-11-20 16.33

Natur och kulturmiljövärden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Areella näringar.pdföppnas i nytt fönster 877.6 kB 2017-11-20 16.34
Friluftsliv.pdföppnas i nytt fönster 680.1 kB 2017-11-20 16.34
Höga naturvärden.pdföppnas i nytt fönster 768.5 kB 2017-11-20 16.34
Kulturmiljövärden.pdföppnas i nytt fönster 630.3 kB 2017-11-20 16.34
Skyddad natur.pdföppnas i nytt fönster 1018.8 kB 2017-11-20 16.34

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planhandlingar och kartmaterial för ÖP

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol