Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planhandlingar och kartmaterial för ÖP

Här kan du ladda ner översiktsplanen och titta på de tillhörande kartorna. Kartorna gör sig bäst på skärm och kan zoomas in för en mer detaljerad vy.

Översiktsplan för Borås

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan för Borås.pdf Pdf, 46.8 MB, öppnas i nytt fönster. 46.8 MB 2018-04-25 16.08
Länsstyrelsens granskningsyttrande.pdf Pdf, 357.4 kB, öppnas i nytt fönster. 357.4 kB 2018-04-25 16.08
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2018-04-25 16.08

Utvecklingsstrategi

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strukturbild för Borås.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2018-04-25 16.09
Strukturbild för staden.pdf Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. 4.5 MB 2018-04-25 16.10
Gröna och blå strukturer.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-04-25 16.10

Markanvändning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark- och vattenanvändningskarta för Borås.pdf Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. 5.2 MB 2018-04-25 16.17
Mark- och vattenanvändning för staden.pdf Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. 4.7 MB 2018-04-25 16.17

Serviceorter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dalsjöfors.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2018-04-25 16.18
Fristad.pdf Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2018-04-25 16.18
Sandared.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 3.5 MB 2018-04-25 16.18
Viskafors.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2018-04-25 16.18
Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristadd, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.pdf Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. 6.1 MB 2022-06-29 11.19

Hänsyn

Riksintressen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riksintressen.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2017-11-20 16.25

Råvarutillgångar och samhällsviktiga funktioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Råvarutillgångar.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2017-11-20 16.25

Miljö hälsa och säkerhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Farligt gods.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2017-11-20 16.32
Ras, skred & erosion.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2017-11-20 16.32
Översvämning.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2017-11-20 16.33

Natur och kulturmiljövärden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Areella näringar.pdf Pdf, 877.6 kB, öppnas i nytt fönster. 877.6 kB 2017-11-20 16.34
Friluftsliv.pdf Pdf, 680.1 kB, öppnas i nytt fönster. 680.1 kB 2017-11-20 16.34
Höga naturvärden.pdf Pdf, 768.5 kB, öppnas i nytt fönster. 768.5 kB 2017-11-20 16.34
Kulturmiljövärden.pdf Pdf, 630.3 kB, öppnas i nytt fönster. 630.3 kB 2017-11-20 16.34
Skyddad natur.pdf Pdf, 1018.8 kB, öppnas i nytt fönster. 1018.8 kB 2017-11-20 16.34

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planhandlingar och kartmaterial för ÖP

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender