Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Serviceorterna

De större orterna i kommunen, utanför tätorten Borås, har ett utbud av service och kollektivtrafik som är av vikt för omlandet runt om dom. Vi kallar dem därför serviceorter.

Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt för att vardagslivet utanför staden Borås ska fungera. Översiktsplanens idé är att serviceorternas utbud ska stärkas genom att fler ska kunna bo och verka där, bland annat genom att fler flyttar dit. Genom att samla nya bostäder runt orternas centrum, vid stationer och kollektivtrafiknoder, så kan kollektivtrafiken stärkas, samtidigt som centrumområdena blir mer levande. Det ska vara enkelt att handla och uträtta ärenden i samband med att man åker buss eller tåg. Bor man i en mindre ort utanför en serviceort eller på landsbygden så ska det gå att parkera bilen och åka vidare med kollektivtrafik till Borås eller vidare i regionen. Serviceorterna är alltså viktiga för både serviceutbudet lokalt och som knutpunkter i framtidens hållbara resande.

Senast ändrad: 2020-05-18 11.44

Ändrad av:

Dela sidan: Serviceorterna

g q n C