Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Staden växer i urbana stråk

På kartan pekas urbana stråk ut. Här finns bra busstrafik och inslag av butiker och annan service. Vi låter staden växa i dessa stråk genom att fylla på med mer byggnader och skapa mer plats för bussar, fotgängare och cyklister. Genom att staden växer i stråken blir det enklare och trevligare att röra sig mellan stadens olika delar. I stråken ska det finnas plats för fler bostäder med butiker i bottenvåningarna, mötesplatser och parker.

En karta över Borås urbana stråk

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Staden växer i urbana stråk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender