Meny

Meny

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där översiktsplanen ständigt uppdateras allt eftersom staden utvecklas. I det arbetet är de strategiska underlagen en viktig faktor. På följande sidor kan du läsa om de underlag som ligger till grund för vår översiktsplan och de strategiska utredningar som är på gång just nu.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-04 11.03

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

g q n C

p

Kontakt