Meny

Meny

Bostadsbyggnadsprogram

Årligen antas Handlingsplan för bostadsbyggande. Dessa avser de kommande fyra åren och redovisar bedömd omfattning av bostadsbyggandet, var det kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform.

Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för bostadsbyggande. I dessa påtalas att Borås ska växa. Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering. En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare utnyttjande av tex kollektivtrafik och fjärrvärme.

BostadsbyggnadsprogramPDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-04 11.04

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadsbyggnadsprogram

g q n C

p

Kontakt