Meny

Meny

Mitt Borås 2035 - medborgardialog

I arbetet med den nya översiktsplanen har processen stått i fokus, snarare än den färdiga produkten. Samtalen om hur vi vill att framtidens Borås ska se ut har stått i fokus. Medborgardialog har varit ett ledord under processen från aktualitetsprövning fram till samråd.

Dialogcafé 2016

Utifrån medborgardialogen 2014 formulerade vi ett antal strategier. Under våren 2016 flyttade arbetet med den nya översiktsplanen till Orangeriet. Allt för att fler skulle kunna ta del av det pågående arbetet och återkoppla från den förra dialogen.

Kärnan i dialogen har varit workshops som varit öppna för allmänheten och grupper. Inbjudan har bland annat gått till kommunala förvaltningar, intresseföreningar, skolor och ortsråd.

Vid sidan av workshops har en utställning funnits i Orangeriet som varit bemannad varje onsdag, från februari till juni. Utställningsmaterialet har bland annat beskrivit de fem strategierna i översiktsplanen

Det var också på Orangeriet de flesta workshopparna hölls men de har också hållits på de större tätorterna Fristad Dalsjöfort, Sandared och Viskafors.

Knappt 30 workshoppar har genomförts med nära 300 personer totalt.

De val vi gör i översiktsplanen får konsekvenser för hur vi reser i kommunen, var vi bor och var det finns arbetsplatser, handelsområden och servicefunktioner. Översiktsplanen ger därmed inriktningen för hur vardagslivet kommer att fungera i Borås i framtiden - ditt Borås 2015. Därför är dina synpunkter viktiga för oss i arbetet. Hur vill du att ditt framtida Borås ska se ut?

Vid två tillfällen i arbetsprocessen att ta fram Borås nya översiktsplan har vi bett om din hjälp som vardagsexpert för att landa rätt i vilka strategier översiktsplanen ska ta fram. Resultat från de båda medborgardialogerna är ett viktigt kunskapsunderlag! Det material som samlats in har fungerat som ett av flera kunskapsunderlag i arbetet med översiktsplanen.

Dialogsammanställning 2016PDF
Dialogsammanställning DalsjöforsPDF
Dialogsammanställning FristadPDF
Dialogsammanställning SandaredPDF
Dialogsammanställning ViskaforsPDF

Bussturné 2014

Under tre veckor i maj och juni 2014 genomfördes en tidig medborgardialog om Borås nya översiktsplan. För att nå ut till många genomfördes dialogen som en bussturné. Ofta var bussen placerad i närheten av butiken, på stadselstorget, stadsdelsbiblioteket eller i närheten av skolan.

Många besökte oss i bussen för att ta tillfället i akt att lämna sina synpunkter på: Vad är bra med Borås och vad kan bli bättre? Hur vi vill mötas i Borås? Hur vi vill bo i Borås? Hur vi vill resa i Borås? Bussen stannade på följande platser: Centrum, Knalleland, Sjöbo, Fristad, Göta, Sandared, Viskafors, Dalsjöfors, Hässleholmen, Brämhult, Hulta, Norrby och Byttorp.

Så här tyckte boråsarna! Boråsarna är nöjda med hur staden utvecklas. Men det finns förbättringspotential. En viktig slutsats är att vi har olika preferenser för vad som är bra planering. Beroende på vem du frågar får du svar utifrån personens egna behov. En hållbar planering behöver därför ta hänsyn till livets alla skeden.

Dialogsammanställning 2014PDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-15 15.06

Ändrad av:

Dela sidan: Mitt Borås 2035 - medborgardialog

g q n C

p

Kontakt