Meny

Meny

Strategiska planer

Strategisk plan för Sjöbo

Den strategiska planen omfattar stadsdelen Sjöbo, men även Ryda och Almenäs väster om Viskan. Planen redogör på en övergripande nivå hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, service och med tydliga kopplingar inom, och till andra delar av Borås.

Planen redogör möjligheterna att förtäta kring Fristadsvägen och lyfter de strategiska utvecklingsmöjligheterna i stadsdelen som helhet. Planen studerar även möjligheten till en omvandling av industriområdet Ryda.

Strategisk plan för SjöboPDF

Strategisk plan för Sparsör- Frufällan- Tosseryd

Den strategiska planen utgör underlag för kommunens arbete med översiktlig planering och detaljplanering inom Sparsör, Frufällan och Tosseryd.

Sparsör, Frufällan och Tosseryd, dit även Skogsryd inräknas bildar ett ca 7 km långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Närheten till Borås och Fristad och goda pendlingsmöjligheter till båda orterna, läget med utblickar över Öresjö samt stora sammanhängande strövområden och kulturlandskap i öster gör området attraktivt för bostäder. Den strategiska planen ska ses som en utbyggnadsplan för ny bebyggelse.

Strategisk plan för Sparsör-Frufällan- TosserydPDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-26 13.26

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planer

g q n C

p

Kontakt