Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, Gässlösa och Knalleland.

Nu finns en utbyggnadsstrategi för staden, som visar i vilken ordning utvecklingsområdena ska byggas . Strategin antogs av Kommunstyrelsen den 3 mars 2019.

Utbyggnadsstrategi – mer stad längs ViskanPDF

Karta över utbyggnadsstrategi för staden

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol