Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, Gässlösa och Knalleland.

Nu finns en utbyggnadsstrategi för staden, som visar i vilken ordning utvecklingsområdena ska byggas . Strategin antogs av Kommunstyrelsen den 3 mars 2019.

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs ViskanPDF


Karta över utbyggnadsstrategi för staden

Senast ändrad: 2020-08-26 13.43

Ändrad av:

Dela sidan: Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan

g q n C