Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors Viskafors och Sandared

Vi jobbar just nu med att ta fram strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Arbetet startades upp under våren 2020 och drivs av Borås Stads avdelning för strategisk samhällsplanering.

Vad händer nu?

Tack till alla er som engagerat er och lämnat era synpunkter under de enkätundersökningar och workshops som genomförts.

Just nu arbetar vi med att ta fram ett sammanhängande dokument som allmänheten och berörda förvaltningar senare kommer få möjlighet att tycka till om. Efter det kommer inkomna synpunkter sammanställas och därefter görs eventuella justeringar i dokumentet innan det går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Bakgrund och syfte

Arbetet grundar sig i ett uppdrag från Borås Stads budget för 2020 att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens fyra serviceorter med närområde.

Syftet med arbetet är att tydliggöra hur översiktsplanens intentioner kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Vad är en serviceort?

I Borås Stads översiktsplan pekas fyra serviceorter ut. Syftet är att serviceorterna ska fungera som lokala centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner till omkringliggande mindre orter och landsbygd. De fyra orterna som pekats ut i översiktsplanen är

 • Fristad
 • Dalsjöfors
 • Viskafors
 • Sandared

Orterna har identifierats utifrån dagens folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid sidan av Borås Stad. Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar.

För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver nya bostäder och arbetsplatser tillkomma som stärker underlaget. Det är därför uttalat i översiktsplanen att Borås i första hand ska växa med fler bostäder i de fem kärnorna som utgörs av staden Borås samt de fyra serviceorterna.

Illustration av serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Illustration av serviceorterna Fristad Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors Viskafors och Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gata som sopas av sopningsbil

  Sopning på Allégatan

  Publicerad

  Nu är det dags att sopa gator och rensa brunnar längs med Allégatan.
 • En blommande äng

  Var med när naturreservatet Gåshult invigs

  Publicerad

  Kom och fira Borås nya naturreservat och njut av orkidéer och blomsterprakt när Gåshult blommar som mest.
 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
Ikon: Kalender

Kalender