Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Vi jobbar med att ta fram strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Utifrån en enkätundersökning har ett dokument tagits fram som innehåller förslag till långsiktiga strategier för utvecklingen av de olika orterna.

Framtidsvision av serviceorter.

Tyck till om din ort, igen!

Med utgångspunkt i resultatet från enkätundersökningen har vi tagit fram ett dokument som du som invånare har möjlighet att tycka till om:

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan tycka till genom att skriva till oss på boras.stad@boras.se. Skriv "Serviceorter" i ämnesfältet.

Du kan också tycka till här på webben genom att svara på några snabba frågor om respektive ort:

Vad händer med dina synpunkter?

Vi kommer att sammanställa dina och alla andras synpunkter och därefter gör vi justeringar innan Kommunfullmäktige ska fatta beslut om dokumentet.

Resultatet från enkätundersökningen

Tack till alla er som engagerat er och lämnat era synpunkter under de enkätundersökningar och workshops som genomförts.

Enkätundersökning om Dalsjöfors, Viskafors, Fristads och Sandareds framtida utveckling

Illustration av serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Illustration av serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors

Mer om serviceorter

I Borås Stads översiktsplan pekas fyra serviceorter ut. Syftet är att serviceorterna ska fungera som lokala centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner till omkringliggande mindre orter och landsbygd. De fyra orterna som pekats ut i översiktsplanen är

 • Fristad
 • Dalsjöfors
 • Viskafors
 • Sandared

Orterna har identifierats utifrån dagens folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid sidan av Borås Stad. Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar.

För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver nya bostäder och arbetsplatser tillkomma som stärker underlaget. Det är därför uttalat i översiktsplanen att Borås i första hand ska växa med fler bostäder i de fem kärnorna som utgörs av staden Borås samt de fyra serviceorterna.

Bakgrund och syfte

Arbetet grundar sig i ett uppdrag från Borås Stads budget för 2020 att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens fyra serviceorter med närområde.

Syftet med arbetet är att tydliggöra hur översiktsplanens intentioner kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender