Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetet med att ta fram strategierna

Arbetsprocessen med att ta fram strategierna för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafos och Sandared bygger till stor del på medborgardialog i ett tidigt skede. Det handlar om att förankra arbetet hos de som bor och verkar i orterna samt hos kommunala förvaltningar och bolag som berörs av arbetet.

Processen inleds med en uppstartsfas som bland annat innehåller platsbesök i orterna, genomgång av befintligt material och gällande styrdokument, inledande avstämningar med olika förvaltningar samt formulering av utkast till syfte, mål, innehållsförteckning samt strategier.

Nästa steg är att genomföra en digital enkätundersökning där invånare i kommunen får möjlighet att tycka till om Dalsjöfors, Viskafors, och Sandareds framtida utveckling. Efter det genomförs 6 workshops med representanter både från serviceorterna, mindre orter och landsbygd i serviceorternas omland samt kommunala förvaltningar och bolag som berörs av arbetet.

Efter det sammanställs resultatet från medborgardialogen och ett utkast till dokument arbetas fram. Allmänheten och berörda förvaltningar får sedan möjlighet att tycka till om förslaget och därefter ses dokumentet över. Eventuella justeringar görs innan dokumentet går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Dokumentet kommer inte bli ett formellt tillägg till översiktsplanen (ej PBL-dokument), utan endast ett komplement.

Illustrationsbild över processens delmoment

Illustrationsbild över processens delmoment

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetet med att ta fram strategierna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender