Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Dalsjöfors

Här presenteras material kring Dalsjöfors.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Dalsjöfors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Dalsjöfors, ser på ortens nuläge och framtida utveckling. Enkäten baserades på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 808 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, lite mer än hälften var kvinnor och flest personer bodde i Dalsjöfors.

Fördjupad analys Dalsjöfors. Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökningen i Dalsjöfors. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är de fyra ord som bäst beskriver Dalsjöfors: lugnt, mysigt, trevligt och naturnära.

På frågan vilket betyg Dalsjöfors centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 4-5.

På frågan vilka mötesplatser inomhus som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer café, bar/pub och ungdomsgård/fritidsgård.

På frågan vilka mötesplatser utomhus som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer park, lekplats, spontanidrottsplats/aktivitetsplats samt sittplatser.

På frågan vilka verksamheter som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer shopping, arbetsplatser och service.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Dalsjöfors svarade flest personer småhus, flerbostadshus och skola.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Dalsjöfors svarade flest personer elljusspår, park, promenadslinga, yta för lek och rörelse samt mer grönska i det offentliga rummet.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Dalsjöfors svarade 13% Ja, 46% nej och 41% svarade inte.

På frågan vad som behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, snabbare resa och mindre trängsel.


Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gata som sopas av sopningsbil

  Sopning på Allégatan

  Publicerad

  Nu är det dags att sopa gator och rensa brunnar längs med Allégatan.
 • En blommande äng

  Var med när naturreservatet Gåshult invigs

  Publicerad

  Kom och fira Borås nya naturreservat och njut av orkidéer och blomsterprakt när Gåshult blommar som mest.
 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
Ikon: Kalender

Kalender