Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Dalsjöfors

Här presenteras material kring Dalsjöfors.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Dalsjöfors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Dalsjöfors, ser på ortens nuläge och framtida utveckling. Enkäten baserades på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 808 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, lite mer än hälften var kvinnor och flest personer bodde i Dalsjöfors.

Fördjupad analys Dalsjöfors. Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökningen i Dalsjöfors. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är de fyra ord som bäst beskriver Dalsjöfors: lugnt, mysigt, trevligt och naturnära.

På frågan vilket betyg Dalsjöfors centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 4-5.

På frågan vilka mötesplatser inomhus som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer café, bar/pub och ungdomsgård/fritidsgård.

På frågan vilka mötesplatser utomhus som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer park, lekplats, spontanidrottsplats/aktivitetsplats samt sittplatser.

På frågan vilka verksamheter som saknas i Dalsjöfors svarade flest personer shopping, arbetsplatser och service.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Dalsjöfors svarade flest personer småhus, flerbostadshus och skola.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Dalsjöfors svarade flest personer elljusspår, park, promenadslinga, yta för lek och rörelse samt mer grönska i det offentliga rummet.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Dalsjöfors svarade 13% Ja, 46% nej och 41% svarade inte.

På frågan vad som behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, snabbare resa och mindre trängsel.


Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender