Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Viskafors

Här presenteras material från enkätundersökning i Viskafors.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Viskafors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Viskafors, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 372 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, lite mer än hälften var kvinnor och flest personer bodde i Viskafors.

Fördjupad analys Viskafors Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökning i Viskafors. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är de fyra ord som bäst beskriver Viskafors: lugnt, tryggt, litet och natur.

På frågan vilket betyg Viskafors centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 3,4 & 5.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Viskafors svarade flest personer restaurang, bar/pub och ungdomsgård/fritidsgård.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Viskafors svarade flest personer spontanidrottsplats/aktivitetsplats, park och sittplatser.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Viskafors svarade flest personer arbetsplatser, shopping, matbutik och service.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Viskafors svarade flest personer småhus, flerbostadshus och idrottshall.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Viskafors svarade flest personer promenadslinga, yta för lek och rörelse, park och elljusspår.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Viskafors svarade 10% ja, 46% nej och 44% svarade inte.

På frågan vad behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, snabbare resa och närhet till hållplats.

 

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gata som sopas av sopningsbil

  Sopning på Allégatan

  Publicerad

  Nu är det dags att sopa gator och rensa brunnar längs med Allégatan.
 • En blommande äng

  Var med när naturreservatet Gåshult invigs

  Publicerad

  Kom och fira Borås nya naturreservat och njut av orkidéer och blomsterprakt när Gåshult blommar som mest.
 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
Ikon: Kalender

Kalender