Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Viskafors

Här presenteras material från enkätundersökning i Viskafors.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Viskafors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Viskafors, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 372 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, lite mer än hälften var kvinnor och flest personer bodde i Viskafors.

Fördjupad analys Viskafors Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökning i Viskafors. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är de fyra ord som bäst beskriver Viskafors: lugnt, tryggt, litet och natur.

På frågan vilket betyg Viskafors centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 3,4 & 5.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Viskafors svarade flest personer restaurang, bar/pub och ungdomsgård/fritidsgård.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Viskafors svarade flest personer spontanidrottsplats/aktivitetsplats, park och sittplatser.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Viskafors svarade flest personer arbetsplatser, shopping, matbutik och service.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Viskafors svarade flest personer småhus, flerbostadshus och idrottshall.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Viskafors svarade flest personer promenadslinga, yta för lek och rörelse, park och elljusspår.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Viskafors svarade 10% ja, 46% nej och 44% svarade inte.

På frågan vad behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, snabbare resa och närhet till hållplats.

 

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender