Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där översiktsplanen ständigt uppdateras allt eftersom staden utvecklas. I det arbetet är de strategiska underlagen en viktig faktor. Här redovisar vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Riktlinjer för bostadsförsörjningöppnas i nytt fönster (antagen av Kommunfullmäktige 19 juni 2019)

Utbyggnadsstategiöppnas i nytt fönster (fördjupning av Översiktsplanen, antagen våren 2019)

Befolkningsprognosöppnas i nytt fönster (2020-2024, upprättad 16 mars 2020)

Europanöppnas i nytt fönster - Gässlösa (december 2019 utsågs Made in Borås som vinnare av tävligen)

Koldioxidbudget (antagen av Kommunfullmäktige november 2019)

Underlag där arbete pågår:

Trafikplanöppnas i nytt fönster (utformning av Borås trafikplan, remiss planeras efter sommaren 2020)

Götalandsbanan (ny järnväg, Trafikverket utreder mer, fortsatt arbete 2020)

Vindkraftplan (inväntar analys om landskapstyper, fortsatt arbete 2020)

Avfallsplan (tas fram i samverkan med Boråsregionen, remiss planeras 2020)

Sanering av Viskan (statsbidrag om ytterligare utredningar under tre år, organisering av arbetet 2020)

Energi- och klimatstrategi - revidering (påbörjad 2019, remiss planeras 2020)


Senast ändrad: 2020-04-01 16.59

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

g q n C