Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där översiktsplanen ständigt uppdateras allt eftersom staden utvecklas. I det arbetet är de strategiska underlagen en viktig faktor. Här redovisar vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Riktlinjer för bostadsförsörjningöppnas i nytt fönster (antagen av Kommunfullmäktige 19 juni 2019)

Utbyggnadsstategiöppnas i nytt fönster (fördjupning av Översiktsplanen, antagen våren 2019)

Befolkningsprognos (2020-2024, upprättad 16 mars 2020, för mer utförlig redovisning eller underlag, kontakta sidansvarig för prognosen)

Europanöppnas i nytt fönster - Gässlösa (december 2019 utsågs Made in Borås som vinnare av tävligen)

Koldioxidbudget (antagen av Kommunfullmäktige november 2019)

Underlag där arbete pågår:

Trafikplanöppnas i nytt fönster (utformning av Borås trafikplan, remiss planeras efter sommaren 2020)

Götalandsbanan (ny järnväg, Trafikverket utreder mer, fortsatt arbete 2020)

Vindkraftplan (inväntar analys om landskapstyper, fortsatt arbete 2020)

Avfallsplan (tas fram i samverkan med Boråsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, remiss planeras 2020)

Sanering av Viskan (statsbidrag om ytterligare utredningar under tre år, organisering av arbetet 2020)

Energi- och klimatstrategi - revideringöppnas i nytt fönster (påbörjad 2019, är på remiss t o m 31 augusti 2020)


Senast ändrad: 2020-08-20 14.40

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

g q n C