Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där underlag uppdateras allt eftersom staden utvecklas. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten. Planen antas av Kommunfullmäktige. I arbetet är de strategiska underlagen viktiga. Här beskriver vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Underlag där arbete pågår:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol