Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där översiktsplanen ständigt uppdateras allt eftersom staden utvecklas. I det arbetet är de strategiska underlagen en viktig faktor. På följande sidor kan du läsa om strategiska utredningar som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Riktlinjer för bostadsförsörjningöppnas i nytt fönster (antagen av KF 19 juni 2019)

Utbyggnadsstategiöppnas i nytt fönster (fördjupning av Översiktsplanen, antagen våren 2019)

Götalandsbanan öppnas i nytt fönster(ny järnväg, Trafikverket utreder mer, fortsatt juni 2019)

Europanöppnas i nytt fönster - Gässlösa (tävlig pågår 2019-2020)

Befolkningsprognosöppnas i nytt fönster (2019-2023, färdigställd 6 maj 2019)

Trafikplanöppnas i nytt fönster (utformning av Borås trafikplan, remiss planeras hösten 2019)

Vindkraftplan (inväntar analys om landskapstyper, pågår augusti 2019)

Avfallsplan (tas fram i samverkan med Boråsregionen, remiss planerad 2020)

Sanering av Viskan (inväntar statsbidrag om ytterligare utredningar, väntan pågår juni 2019)

Senast ändrad: 2019-08-27 14.51

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

g q n C