Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Strategiska planeringsunderlag

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där underlag uppdateras allt eftersom staden utvecklas. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten. Planen antas av Kommunfullmäktige. I arbetet är de strategiska underlagen viktiga. Här beskriver vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Underlag där arbete pågår:

  • Trafikplanöppnas i nytt fönster (utformning av Borås trafikplan, förslag planeras sändas på remiss för synpunkter under 2021)
  • Götalandsbanan (ny järnväg, Trafikverket utreder mer, fortsatt arbete 2021)
  • Vindkraftplan (inväntar analys om landskapstyper, fortsatt arbete 2021)
  • Avfallsplan (tas fram i samverkan med Boråsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, fortsatt arbete 2021)
  • Sanering av Viskan (statsbidrag har givits för ytterligare utredningar under tre år om gifter som finns i Viskans botten, fortsatt arbete 2021)
  • Utvecklingsstrategier för serviceorter – (Arbete med att ta fram strategier för Fristads, Dalsjöfors, Viskafors och Sandareds framtida utveckling, fortsatt arbete 2021)
  • Grönområdesplan, revidering (kommer att uppdateras 2021)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planeringsunderlag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol