Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Enkätundersökning

Mellan den 9 nov och 20 december genomfördes en digital enkätundersökning där invånare i kommunen fick möjlighet att tycka till om Dalsjöfors, Viskafors, och Sandareds framtida utveckling.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur invånare med kopplingar till Dalsjöfors, Viskafors och Sandared ser på orternas nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i strategiarbetet och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Enkätundersökning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol