Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning i Fristad

I Fristad genomfördes en omfattande enkätundersökning under 2018 i samband med forskningsprojektet ”Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen” som Borås Stad deltog i. Enkätens syfte var att ta reda på mer om Fristadsbornas uppfattning om orten och omgivningen. Enkäten baserades på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Eftersom det material vi har från enkätundersökningen är så pass omfattande kommer vi inte genomföra en ny enkätundersökning i Fristad. Har du synpunkter om utvecklingen av Fristad som inte kom med i den enkätundersökning som genomfördes 2018 går det bra att maila dem till Louise Karsson, strategisk samhällsplanerare.

Urval av resultatet från enkätundersökningen i FristadPDF.

Senast ändrad: 2020-11-11 14.06

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning i Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol