Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för Bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till och med 2023.

Riktlinjerna är indelade i tre delar som riktar sig till olika aktörer.

Del 1: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna dokument och är utformat som ett styrdokument. Den redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 239.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Handlingsplan för bostadsbyggande

Handlingsplan för bostadsbyggande redovisar vilka byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.

Handlingsplan för bostadsbyggande 2022 Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 3: Befolknings- och bostadsanalys

Befolknings- och bostadsanalys Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet.

Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender