Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram. Ett planprogram utreder förutsättningar övergripligt och formulerar mål och visioner. Planprogrammets syfte är att finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker.

Gällande planprogram

Pågående planprogram

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planprogram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender