Meny

Meny

Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg

Planprogram | Diarienummer: BN2015-2097 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2015-11-12 § 360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning.

Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018.

Samrådstiden pågick från den 17 april–27 maj 2018.

För mer information

Jonatan Westlin, Planarkitekt, tfn: 033-35 85 07 e-post: jonatan.westlin@boras.se 

Planhandlingar

 

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2018-09-17 08.15

Ändrad av:

Dela sidan: Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg

g q n C