Meny

Meny

Centrum, Kv Nornan 1

Planprogram | Diarienummer: BN2013-1756 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Borås kommuns Parkerings AB har ansökt om planändring för kv. Nornan 1 för att utreda möjligheten att uppföra ett parkeringsdäck i två plan. Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt upprättas ett planprogram för att studera kvarteret i ett större sammanhang.

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-01-03 13.46

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum, Kv Nornan 1

g q n C