Meny

Meny

Nordskogen, Torpa- Sjöbo 2:81

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-2395 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 §10 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om fullmäktiges förslag med ändrad markanvändning av industriområdet Nordskogen är lämpligt. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanade även Kommunstyrelsen att redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden anser att Kommunstyrelsen ska utreda ny lokalisering av störande verksamheter för att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja planearbetet.

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-01-03 13.48

Ändrad av:

Dela sidan: Nordskogen, Torpa- Sjöbo 2:81

g q n C