Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrum, Kvarteret Nornan 1

Planprogram | Diarienummer: BN2013-1756 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kvarteret Nornan ligger vid korsningen Kungsleden/Stora Brogatan. Idag används det till parkering, park och kommunala verksamheter. Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda förutsättningar, ta fram en eller flera målbilder och strukturer för kvarteret, ta fram planeringsprinciper, studera möjligheten att utveckla verksamheterna i området samt utveckla nya och slutligen undersöka parkeringsmöjligheter.

Samrådstiden pågår mellan den 3 juni – 13 augusti 2021.

Samrådsmöte har ägt rum

Ett digitalt samrådsmöte ägde rum tisdag den 22 juni klockan 17.30–19.00. Där fanns möjlighet att ställa frågor till planhandläggaren, trafik, strategisk planering och politik.

Har du frågor om planprogrammet, hör av dig till planhandläggaren. Se kontaktinformation nedan.

Ta del av handlingarna

Planprogrammet finns att läsa nedan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Hör av dig innan du kommer så att ansvarig handläggare har möjlighet att vara på plats och ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb så skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Har du synpunkter på planprogrammet?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 13 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planprogrammets diarienummer (BN2013-1756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planprogrammet är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information.

Du kan också lämna dina förslag och synpunkter via formuläret på denna sida.

Prata med handläggaren

Har du frågor eller synpunkter som du vill ta upp med oss? I vårt bokningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du boka halvtimmestider med huvudhandläggaren Felix, under följande tider:

  • 8 juni klockan 15.00–16.30
  • 10 juni klockan 13.00–15.00
  • 23 juni klockan 8.00–12.00

Det går även bra att ringa Felix under vecka 30 och 31. Utanför dessa tider kan du kontakta oss enligt uppgifterna nedan, då helst via e-post eftersom det kan vara svårt att nå oss via telefon.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar detta planprogram i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon 033-35 85 15, e-post felix.lorentzon@boras.se
Biträdande planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, telefon 033-35 84 98, e-post jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-03] Centrum, Kvarteret Nornan 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol