Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Centrum, Kvarteret Nornan 1

Planprogram | Diarienummer: BN2013-1756 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kvarteret Nornan ligger intill Kungsleden, norr om Stadshuset. Idag används det till parkering, park och kommunala verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 §285 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att studera kvarteret Nornan 1 i ett större sammanhang och alternativt utnyttjande av kvarteret studeras i form av
ett planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-14 §371 att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att studera kvarteret i ett planprogram.

Uppdraget grundar sig i att Borås kommuns Parkerings AB har ansökt om planändring för kv. Nornan 1 för att utreda möjligheten att uppföra ett parkeringsdäck i två plan. Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt upprättas ett planprogram för att studera kvarteret i ett större sammanhang.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar detta planprogram i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplanerlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon 033-35 85 15, e-post felix.lorentzon@boras.se

Karta över området

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Centrum, Kvarteret Nornan 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol