Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Centrum, Kv Nornan 1

Planprogram | Diarienummer: BN2013-1756 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 §285 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att studera kvarteret Nornan 1 i ett större sammanhang och alternativt utnyttjande av kvarteret studeras i form av
ett planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-14 §371 att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att studera kvarteret i ett planprogram.

Uppdraget grundar sig i att Borås kommuns Parkerings AB har ansökt om planändring för kv. Nornan 1 för att utreda möjligheten att uppföra ett parkeringsdäck i två plan. Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt upprättas ett planprogram för att studera kvarteret i ett större sammanhang.

Planprogrammet finns med som prioriterat i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon 033-35 85 15, e-post felix.lorentzon@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2020-02-07 10.14

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Centrum, Kv Nornan 1

g q n C