Meny

Meny

Nordskogen, Torpa-Sjöbo 2:81

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-2395 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 §10 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om fullmäktiges förslag med ändrad markanvändning av industriområdet Nordskogen är lämpligt. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanade även Kommunstyrelsen att redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden anser att Kommunstyrelsen ska utreda ny lokalisering av störande verksamheter för att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja planearbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 §315 att meddela Kommunstyrelsen om att vi prövningen av möjligheten att omvandla området för bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens slutsats föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget för Nordskogen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.17

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Nordskogen, Torpa-Sjöbo 2:81

g q n C