Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Norrby, kvarter Gjutaren och kvarter Verkmästaren

Planprogram | Diarienummer: BN 2011-1623 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planprogrammets syfte är att skapa en ny stadsdel i Borås med bostäder och andra verksamheter, som länkar samman Norrby med centrum. Planområdet är en betydande resurs för ett utvidgat centrum. Bostäder i detta stationsnära läge ger goda förutsättningar för kollektivtrafiken i en utvidgad arbetsmarknadsregion samtidigt som stadsdelen Norrby integreras med centrum. Förutom bostäder bör det finnas goda förutsättningar för verksamheter och handel i området.

Området är idag till största delen planlagt för industri vilket är en olämplig markanvändning i ett så centralt läge i staden. Kommunen är markägare med undantag av Gjutaren 8 och 10 som är privatägda.

Arbetet med planprogrammet är pausat.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar detta planprogram i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Norrby, kvarter Gjutaren och kvarter Verkmästaren

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol