Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Alideberg

Planprogram | Diarienummer: BN2022-108 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Wilénplatsen och det omgivande området i norra Alideberg är en viktig del av knallelandsområdet med sitt tydliga fokus på upplevelser och aktivitet. I dag uppfattas dock området avskilt från Knalleland. Området inrymmer många aktörer och verksamheter samtidigt som det attraherar ett stort antal besökare. Upplevelsen hos såväl kommunala som privata aktörer är att det finns stor utvecklingspotential i området och därmed ett behov av att tydligare knyta samman området med Knalleland och staden som helhet.

I dagsläget råder ett stort antal delvis överlappande ambitioner och viljor för utvecklingen av området, vilket gäller både från kommunala förvaltningar och bolag samt privata aktörer. Mot bakgrund av detta initierades våren 2021 en projektstudio. Där identifierades en rad viktiga åtgärder för området och cirka hälften av dessa är mer eller mindre beroende av planprogram eller detaljplan. Detta gäller till exempel Alidebergsbadets utbyggnad.

Kontaktuppgifter

Planarkitek Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43 Länk till annan webbplats., e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Louise Holmström Nobel, telefon: 033-35 85 11 Länk till annan webbplats., e-post: louise.holmstrom.nobel@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00 Länk till annan webbplats.) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Sök efter Lundby 1:7 i sökrutan för att snabbt hitta till programområdet som är det grönskrafferade ytan.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om alla pågående planprogram.

Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-16] Planprogram för Alideberg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol