Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Bergslena (östra Knalleland)

Planprogram | Diarienummer: BN 2021-2212 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planprogrammet för Bergslena omfattar hela östra delen av Knalleland samt delar av nedre Norrmalm.

Syftet med planprogrammet är att redovisa möjlig utveckling av Bergslena (östra Knalleland) utifrån platsens förutsättningar samt stadens vision om att omvandla området till en blandstad. Utvecklingen fokuserar på ny trafiklösning, nya byggrätter samt ny grönstruktur. Planprogrammet ska även tydliggöra konsekvenser av förslagets genomförande samt redovisa dess etappindelning.

Planprogrammet påbörjades i samband med detaljplanearbetet för fastigheten Flugan 6 och kvarteret Guldbaggen men har utvecklats till att omfatta hela Bergslena. Planprogrammet kommer att vara ett underlag för kommande detaljplanearbete.

Kontaktuppgifter

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, telefon: 033-35 84 25 Länk till annan webbplats., e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se
Planarkitekt Nathalie Kullberg, telefon: 033-35 84 88 e-post: nathalie.kullberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00 Länk till annan webbplats.) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Sök efter Flugan 6 i sökrutan för att snabbt hitta till programområdet som är det grönskrafferade ytan.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om alla pågående planprogram.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-31] Planprogram för Bergslena (östra Knalleland)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol