Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera.

Planprogram | Diarienummer: P 13/10 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planerings principer för områdets innehåll.

Planprogrammet ska bidra till:

  • att området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av bostäder, kontor och handel.
  • att stärka de urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet.
  • att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.

Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.

Området omfattar också en del av Viskan.

Programsamrådstiden pågick 23 april–26 maj 2019.

Planprogrammet finns med som prioriterat i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Bilagor

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-27 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera.

g q n C