Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.

Planprogram | Diarienummer: BN 2019-577 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett planprogram!

Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential. Viss utblick görs, men inom tätorten.

Samrådstiden pågick mellan 10 september till 10 oktober.

 

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-11-04 13.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-09] Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.

g q n C