Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafik

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Borås. Vi arbetar med 0-visionen som mål och vi har önskan om att skapa en stad med god miljö där alla kan samsas.

Vi arbetar ständigt med att förbättra och genomföra planer för en bättre trafikmiljö. Vi planerar och upphandlar alla arbeten. Både drift och underhåll såväl som nybyggnad utförs av externa entreprenörer eller av Borås Stads Servicekontor. Vi följer upp att resultaten blir som vi planerade. Även om andra är utförare är det alltid vi som ansvarar för resultaten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafik

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender