Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Trafiksäkerhet

Följande övergripande mål är vägledande för trafiksäkerhetsarbetet i Borås:

  1. Lidande och död till följd av trafikskador ska reduceras - antalet skadade personer ska minskas - svårighetsgraden på personskadorna skall reduceras
  2. Kostnaderna för trafikolyckorna ska reduceras
  3. Tryggheten för oskyddade trafikanter (gång- och cykeltrafikanter) ska ökas.

Senast ändrad: 2019-02-28 15.17

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiksäkerhet

g q n C