Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Trafiköar och farthinder

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan trafiköar i betong placeras ut. Sedan ett antal år tillbaka är det inte tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där Borås Stad är väghållare, här tillåts istället så kallade trafiköar i betong.

Om du bor i ett område där Borås Stads tekniska förvaltning är väghållare kan du hyra trafiköar som får placeras ut mellan april och oktober. Tekniska förvaltningen har då ansvaret för utplacering samt underhåll av trafiköarna och hyrestagaren har ansvar att meddela eventuell skada.

Tekniska förvaltningen tillhandahåller ett begränsat antal mobila gummigupp (se bild).

Samtliga gummigupp och trafiköar är uthyrda för år 2020.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiköar och farthinder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol