Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trafiköar och farthinder

Alla gummigupp är uthyrda för 2021, det finns fortfarande några trafiköar kvar att hyra. Det finns även möjlighet att köpa in eget gupp och låna ut till kommunen, kontakta oss för mer information.

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan trafiköar i betong eller gummigupp placeras ut. Sedan ett antal år tillbaka är det inte tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där Borås Stad är väghållare, här tillåts istället trafiköar och gummigupp.

Om du bor i ett område där Borås Stad är väghållare kan du hyra trafiköar och gummigupp som får placeras ut mellan april och oktober. Tekniska förvaltningen har då ansvaret för utplacering samt underhåll av farthindren och hyrestagaren har ansvar att meddela eventuell skada. Gummigupp och trafiköar placeras ut när gatan är sopad.

Ansök om farthinder

Nu är det möjligt att ansöka om trafiköar eller gummigupp för 2021. Använd e-tjänsterna nedan för att ansöka. Ni som bor på gator/vägar där det finns en vägförening ska vända er till föreningen för ansökan om farthinder.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansök om att hyra mobilt gummigupp

Ansök om att hyra trafiköar

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet 2021.pdf Pdf, 242.4 kB. 242.4 kB 2021-03-26 12.41
Mobila Gupp regler 2021.pdf Pdf, 158.3 kB. 158.3 kB 2021-03-26 12.34
Ett mobilt gummigupp

Ett mobilt gummigupp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiköar och farthinder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol