Meny

Meny

Trafiköar och farthinder

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan trafiköar i betong placeras ut. Sedan ett antal år tillbaka är det inte tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där Borås Stad är väghållare, här tillåts istället så kallade trafiköar i betong.

Om du bor i ett område där Borås Stads tekniska förvaltning är väghållare kan du hyra trafiköar som får placeras ut mellan april och oktober. Tekniska förvaltningen har då ansvaret för utplacering samt underhåll av trafiköarna och hyrestagaren har ansvar att meddela eventuell skada.

Läs mer om farthinder, och ansök om att få hyra en eller flera trafiköar.PDF

Information för vägföreningsvägar:
Blomlådor för en bättre trafiksäkerhetPDF

Senast ändrad: 2018-05-07 14.41

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiköar och farthinder

g q n C