Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trafikpollare runt centrum

Trafikpollare är stadiga stolpar av stål som gjuts i marken för att förhindra obehörig trafik att köra in på områden anpassade för fotgängare. I Borås finns trafikpollare på fem olika ställen i stadskärnan. De finns till för att förhindra obehörig trafik att köra in på områden anpassade för fotgängare. Trafikpollarna har installerats på var sida om Rådhuset från Allégatan, mellan Södra Torget och Sandvalls plats, mellan Österlånggatan och Skolgatan samt mellan Västerbrogatan och Sven Eriksonsgatan.

Så här fungerar trafikpollarna

I raden av pollare är endast den mittersta höj- och sänkbar, resterande är fasta och kommer alltså alltid att vara uppe. Det är centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i samråd med polisen som avgör när pollarna ska vara uppe. När de är uppe är det endast personer med behörighet, till exempel personal som framför utryckningsfordon, som kan sänka ned pollarna vid behov. Trafikpollarna är upphöjda mellan 22.00 och 05.00 måndag till fredag, och under hela dygnet på helger, röda dagar och aftnar.

Vid event och evenemang eller om tiderna av någon annan anledning behöver justeras kontaktas Tekniska förvaltningen minst 14 dagar innan. Tekniska förvaltningen stämmer så i sin tur av med CKS och polisen.

Trafikpollare i gatan
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikpollare runt centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol