Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detta gäller för förskolan.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn i ålder 0-5 år. På öppna förskolan är både föräldrar och barn med i verksamheten.

I Borås Stad finns även flera öppna förskolor på olika platser runt om i kommunen.

Öppen förskola

Plats på förskola

För att ha rätt till förskola ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Familjen ska också ha ett eget boende.

För att få plats på förskola behöver du lämna in en ansökan och ställa dig i kö för placering. Tag kontakt med samordnarna för förskola för att få hjälp med din ansökan.

Du kontaktar samordnarna genom att skicka e-post till: placering.forskola@boras.se

I mejlet anger du inom vilket geografiskt område du önskar placering.

Barnet har rätt till förskola 15 timmar i veckan, tid utöver detta ges utifrån arbete och studier enligt förskolornas vanliga regler.

Våra förskolor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol