Meny

Meny

Kultur i skolan/förskolan

Kulturförvaltningen erbjuder kulturutbud riktat mot elever och pedagoger i förskolan och skolan. Klicka på bilderna nedan för att komma till respektive verksamhets sida.

Ladda gärna ner grundskolans kulturkatalogPDF och förskolans kulturkatalogPDF. Kulturkatalogerna innehåller samtliga arrangemang som riktar sig mot förskola och grundskola.

Kulturplan för grundskola och grundsärskola

Kulturförvaltningen har tillsammans med representanter från skolan arbetat fram en kulturplanPDF för grundskolan och grundsärskolan. Denna gäller från VT-15 och innebär att eleverna kommer att få ta del av ett större kulturutbud. I kulturplanen ingår Kulturförvaltningens verksamheter samt Stadsdelsbiblioteken och Regionteater Väst. En lärarhandledningPDF har arbetats fram som ska främja samarbetet under planperioden mellan kultur och skola. Bilaga: Borås Museum - En historisk snabbguidePDF

Arbetet bygger till stor del på erfarenheterna från KLIV 2.0 och 3.0, det av regionen initierade projektet Kultur och Lärande I Vardagen. Detta samarbete avslutades 2014 men processen fortsätter för att:

  • Utveckla lärandet genom kulturen
  • Skolan och kulturen har bästa samverkansformer ur en lokal synvinkel
  • Skapa arbetsglädje inom kulturen

Kulturförvaltningen ska medverka till att: konst, kultur och kreativitet genom estetiska lärprocesser blir ett av verktygen till en framgångsrik skola, det vill säga höja skolans måluppfyllelse genom konst och kultur.

En saxofon

Borås Kulturskola
Borås Kulturskola erbjuder musik, teater, dans, bild, textil, cirkus och ord. Välkommen att ta del av våra ämnen och kurser.

Klickbar bild på Borås Bio Röda Kvarn

Röda Kvarn
En kommunal art house-biograf som visar ett antal skolbiofilmer på lektionstid varje termin för elever och lärare.

Bild från museet

Borås Konstmuseum
Museet är känt för sina nationella och internationella utställningar och erbjuder verksamhet för skolor.

En röd kyrka i motljus

Borås Museum
Borås Museum, med friluftsmuseet i Ramnaparken, utgör en upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum.

Senast ändrad: 2018-09-06 17.13

Ändrad av:

Dela sidan: Kultur i skolan/förskolan

g q n C