Meny

Meny

Projektpeng

Nu har du som bor i Borås och är mellan 10-25* år möjlighet att söka pengar för att genomföra ett projekt, aktivitet eller event. Du kanske vill fixa ett lan, starta upp en dansgrupp eller hitta på andra roliga aktiviteter för unga?

För vad kan jag söka pengar?

Pengar söks för att kunna genomföra aktiviteter på någon av våra öppna ungdomsverksamheter/mötesplatser. Pengarna kan till exempel gå till hyra av lokal och transport, inköp av material och marknadsföring för att kunna genomföra projektet. Projektet ska bygga på ungdomars egna initiativ och genomföras av er.

Här hittar du exempel på tidigare godkända projektPDF

Hur mycket kan jag söka?

Maxbelopp är 3000 kronor.

Hur ansöker jag?

Du fyller i ansökan här på webben tillsammans med en fritidsledare och skickar sedan in ansökan. Inom 2 veckor får man ett beslut.

Checklista för att få en beviljad ansökan

  • Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är en förutsättning för att söka pengar.
  • Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större chans att er ansökan blir beviljad.
  • Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras.
  • Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför.
  • Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
  • Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något positivt.
  • Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
  • Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen.
  • Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt.

Efter projektets slut

Efter genomfört projekt vill vi ha en kort skriftlig redovisning av hur projektet har gått.

*Du som är mellan 18-25 år får vända dig till Projektkontoret för att söka pengar till ett projekt. Projektkontoret finns på Norrbyhuset tisdagar 17.00-21.00.

Senast ändrad: 2019-01-10 11.32

Ändrad av:

Dela sidan: Projektpeng

g q n C