Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Donationsfonder

Det finns ett flertal donationsfonder som föreningar och privatpersoner kan söka pengar från.

Samfond 3

Enligt fondens regler ska avkastningen som står till förfogande användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om det belopp som kan fördelas ur Samfond 3.

Bara föreningar verksamma i Borås kan söka.

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september innevarande år till adress:
Fritids- och folkhälsoförrvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås

För mer infomation kontakta:
Annelie Jonsson (vardagar mellan kl. 8-12)
Telefon: 033-35 82 20
E-post: annelie.jonsson@boras.se

Stiftelsen G E Ågren

Stiftelsen G E Ågren kan ge bidrag som syftar till att personer med intellektuell funktionsnedsättning, bosatta i Borås Stad ska ha en så meningsfull tillvaro som möjligt. Det kan till exempel vara anordnade aktiviteter, kurser eller konferenser som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bara föreningar verksamma i Borås kan ansöka. Bidraget ska komma föreningens medlemmar som är folkbokförda i Borås Stad, till gagn.

Bidraget betalas ut genom insättning på föreningens konto. Det är Sociala omsorgsnämnden som delar ut stiftelsens bidrag.

Så här ansöker du

 1. Beskriv i ansökan vad du eller ni i föreningen vill ha bidrag för och vad aktiviteten kostar.
 2. Skriv med kontaktuppgifter till en kontaktperson samt ange vilket plus- eller bankgiro som ni önskar bidraget till.
 3. Skicka ansökan till:
  Sociala omsorgsförvaltningen
  Bryggaregatan 15
  501 80 Borås

Märk kuvertet med ”Stiftelse”.
Ansökan ska vara inne senast 20 september 2021.

Regler

 • Föreningar som ansöker om pengar från stiftelsen måste vara verksamma i Borås Stad.
 • Bidraget ska komma föreningens medlemmar som är folkbokförda i Borås Stad, till gagn.
 • Föreningar som får bidrag ska kommande år redovisa vad pengarna gick till genom att skicka in en redogörelse och kvitto till Sociala omsorgsnämnden.

Kontakt

David Englund, nämndsekreterare/utredare
Telefon: 033-35 38 54
E-post: david.englund@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Donationsfonder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender