Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pengar för att utveckla platser inom Borås kommun

Du kan engagera dig i utvecklingen av din lokala plats. För att underlätta för dig har Kommunstyrelsen avsatt pengar som kallas Medel för lokal utveckling, som ett ekonomiskt tillskott till investering i närmiljön. Pengarna kan endast sökas genom en förening.

Vad kan du söka pengar för?

Syftet är att bidraget ska öka antalet lokala utvecklingsgrupper, det ska leda till fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden.

Medel för lokal utveckling är ett stöd som ges till projekt som bidrar till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar i Borås stad.

Pengarna ska i första hand ges till aktiviteter samt mindre inköp som kan utveckla en plats inom Borås kommun.

I år finns maximalt två miljoner kronor per år som fördelas på två ansökningsperioder. Beloppet bestäms årligen i samband med att budget beslutas.

Vi ser gärna ansökningar från många projektgrupper fördelade geografiskt över kommunen.

En ansökning med ett belopp upp till 100 000 kronor ger dig snabbare svar än en ansökan som överstiger detta belopp.

Om en ansökan beviljas innebär det att Borås Stad endast bidragit till finansieringen av projektet. Alla nödvändiga tillstånd ansvarar du som sökande för.

Var ska det hända?

Projektet ska utveckla en plats som kan ligga var som helst i kommunen. Det kan vara i ett kvarter eller en hel stadsdel, i en tätort eller annat område i landsbygden.

Vem kan söka pengar?

Föreningar och lokala samarbetsgrupper kan söka.

Vi ser att kvaliteten på projektet blir bättre när flera med olika kompetenser samarbetar, som till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Därför uppmuntrar vi att projektet genomförs i samverkan mellan flera olika aktörer.

Är du inte med i en förening men har en bra idé? Kontakta Fritids- och Folkhälsoförvaltningens föreningsenhet för att få tips på hur du kan komma vidare.

Behöver du hjälp med inspiration så kan du be om exempel på resultat från tidigare beslut, genom att maila fråga till sidans kontaktperson.

Du kan också få inspiration av Visionen om framtidens Borås. Här listar vi också exempel på projekt som beviljats pengar, och projekt som inte beviljats pengar.

Så här söker du

Vi se gärna att du skickar in din ansökan digitalt.

Det är viktigt att du bifogar en karta eller annat underlag som styrker genomförandet av din idé. Det kan till exempel vara ett godkännande från markägare eller underlag som visar att ni ska samverka med andra aktörer.

Här söker du

Du kan också skicka in din ansökan via e-post eller brev.

E-postadress: boras.stad@boras.se
Postadress: Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås

Skickar du e-post eller brev måste det i ansökan finnas följande uppgifter:

  • Vilken organisation/förening som söker
  • Kontaktuppgifter
  • Vad ni vill göra
  • På vilket sätt ni tycker att det ger lokal utveckling
  • Vilken summa ni söker
  • Vara märkt med eller ha ärenderaden "Ansökan om medel för lokal utveckling"

När ska ansökan vara inlämnad?

Ansökan ska vara inlämnad:

  • senast den 28 februari 2023 för vårens ansökningsperiod
  • senast 30 september 2023 för höstens ansökningsperiod

Så följer du upp och redovisar

Du får besked om du får pengar eller inte via mejl så snart beslutet är fattat.

För belopp upp till 100 000 kronor tas beslutet av en politiskt tillsatt liten grupp. För högre belopp tas beslutet i Kommunstyrelsen vilket kan ta lite längre tid.

Inom ett halvår ska pengarna delredovisas.

Efter ett år ska en slutredovisning lämnas in. Redovisnigen ska göras på den blankett som bifogas beslutet.

Pengarna betalas ut så snart din ansökan är beviljad och du har godkänt villkoren.

På webbplatsen boras.se/pub kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Länkar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pengar för att utveckla platser inom Borås kommun

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender