Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Exempel på dagordning

En dagordning skickas till alla deltagare före mötet. Den ska innehålla mötets tänkta punkter.

Förslag på dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Sektionsrapporter
a) Ungdom
b) Bingo
6. Loppmarknad
7. Ledarutbildning
8. Ekonomi / budget
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på dagordning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender