Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Exempel på protokollsutdrag

Ibland måste föreningen visa upp någon del av ett protokoll. För att inte behöva visa hela protokollet görs då ett så kallat protokollsutdrag.

Exempel på protkollsutdrag:

Protokollsutdrag från xx/xx 20xx (datum och år)

Närvarande: Olle, Lars, Kristina och Ulrika

Plats: Klubbstugan

§ 4 Konstituering
Beslöts att:
Föreningen tecknas av ordförande Olle Adolfsson och kassör Kristina Nilsson tillsammans gentemot plus- och bankgiro.

Protokollsförare   Justerare

Rätt avskrivet intygar:

Lars Olsson    Ulrika Samuelsson.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på protokollsutdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender