Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad betyder orden?

Det är inte lätt med alla ord som förekommer när en förening ska starta upp. Därför har vi gjort en liten förteckning som ska kunna hjälpa dig vidare.

Aktivitetsbidrag

Är det enda bidrag som betalas ut till föreningen (förutom startbidraget) under det första verksamhetsåret.

Ekonomisk berättelse

Upprättas av styrelsen för att visa medlemmarna hur pengarna har använts under året.

Firmatecknare

Är de av styrelsen utsedda personerna som har rätt att ta ut pengar på föreningens konton. Dessa utses varje år på ett så kallat konstituerande styrelsemöte. 

Konstituerande styrelsemöte

Vanligtvis det första efter ordinarie årsmöte. På samma möte väljs även sekreterare samt kassör och vice ordförande.

Idéell förening

Är en sammanslutning av individer som har ett gemensamt intresse, där de enskilda personerna överlåter det formella juridiska ansvaret till föreningens styrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt.

Justerare

Väljs till att läsa igenom protokollet för att se att det som skrivits blivit rätt.

Medlemsavgift

Betalas av alla som vill bli medlemmar.
Storleken bestäms på årsmötet. För föreningar i Borås är minsta medlemsavgiften 50 kronor och den måste vara personlig. Familjemedlemsavgifter godkänns inte!

Medlemsregister

Är en förteckning över föreningens medlemmar med namn, adress och telefonnummer. Vid varje verksamhetsårs slut skrivs en lista över vilka som betalat avgiften under året.

Revisionsberättelse

Upprättas av revisorerna efter att dessa har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning. Om allt är i sin ordning tillstyrker dessa ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet

För styrelsen för de året som avses.
Medlemmarna på årsmötet måste också tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Startbidrag

Betalas ut med 1 000 kronor först då föreningen blivit godkänd av behörig tjänsteman på Fritids- och folhälsoförvaltningen.

Suppleant

Betyder ersättare. En suppleant ersätter en ordinarie styrelsemedlem om denne uteblir från möte.

Verksamhetsberättelse

Upprättas varje år för att medlemmarna ska få se vad som hänt under året. Detta är också ett bra sätt att dokumentera föreningens historik.

Årsmötet

Är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ska leda arbetet och förvalta tillgångarna under verksamhetsåret. Styrelsen ska, vid påföljande årsmöte, i verksamhets- och ekonomiska berättelsen informera vad som hänt under året.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad betyder orden?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender