Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vem gör vad i föreningen?

Vad ansvarar orförande för, vad gör kassören, revisorn, sekreteraren med flera. En förklarande information om de olika rollerna som måste finnas i en förening.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • För föreningens talan
 • Bevakar så att besluten som styrelsen tagit blir genomförda, tillsammans med sekreteraren
 • Bevakar föreningens ekonomiska intressen tillsammans med kassören
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och sekreteraren
 • Är föreningens firmatecknare tillsammans med kassören
 • Upprättar dagordning med sekreteraren

Sekreterare

 • För protokoll vid föreningens möten
 • Svarar för föreningens utskick
 • Sköter medlemsregistret
 • Trycksaker och administration
 • Gör förslag till verksamhetsberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och ordföranden
 • Skickar kallelser till styrelsemöten
 • Upprättar dagordning med ordföranden

Kassör

 • Firmatecknare tillsammans med ordföranden
 • Sköter bokföringen
 • Tar hand om in- och utbetalningar
 • Sköter lotterier
 • Gör förslag till budget och kassaberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med sekreteraren och ordföranden
 • Sköter alla ekonomiska intressen
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Övriga ledamöter

Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som de tilldelats.

Revisorer

Granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet, så att styrelsen har skött sina åligganden. Lämnar revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister upptäcks. Revisorn får inte vara släkt med styrelseledamöterna.

Valberedning

Väljs av årsmötet. Lägger förslag till årsmötet på namn till kommande styrelse.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten samt förvalta föreningens tillgångar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vem gör vad i föreningen?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender