Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Exempel på dagordning

En dagordning skickas till alla deltagare före mötet. Den ska innehålla mötets tänkta punkter.

Förslag på dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Sektionsrapporter
a) Ungdom
b) Bingo
6. Loppmarknad
7. Ledarutbildning
8. Ekonomi / budget
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Senast ändrad: 2019-12-05 15.51

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på dagordning

g q n C