Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Exempel på protokollsutdrag

Ibland måste föreningen visa upp någon del av ett protokoll. För att inte behöva visa hela protokollet görs då ett så kallat protokollsutdrag.

Exempel på protkollsutdrag:

Protokollsutdrag från xx/xx 20xx (datum och år)

Närvarande: Olle, Lars, Kristina, Ulrika

Plats: Klubbstugan

§ 4 Konstituering
Beslöts att:
Föreningen tecknas av ordförande Olle Adolfsson och kassör Kristina Nilsson tillsammans gentemot plus- och bankgiro.

Protokollsförare   Justerare

Rätt avskrivet intygar:

Lars Olsson    Ulrika Samuelsson.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på protokollsutdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol