Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hur börjar man?

Vad är det som ska göras för att bilda en förening? För att göra det enklare för dig kan du här följa en enkel mall.

Alla som är intresserade samlas till ett möte, där de bildar en tillfällig styrelse så kallad interimsstyrelse. En interimsstyrelse ska bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör.

Interimsstyrelsens uppgift är följande:

  • Förbereda nästa möte, som blir föreningens första årsmöte. Här väljs föreningens första styrelse.
  • Lägga förslag på ledamöter (person som är ordinarie styrelsemedlem) och ersättare att ingå i styrelsen. Lämpligt antal är 5, 7 eller 9 personer.
  • Lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen ska arbeta.
  • Lägga förslag på vad föreningen ska heta.
  • Lägga förslag på medlemsavgiftens storlek.
  • Kontakta föreningsenheten i Borås Stad för mer information om bidragsbestämmelser med mera.
  • Kontakta lokala skattemyndigheten om organisationsnummer.
  • Ansöka om plus- eller bankgiro.

Till alla ansökningar krävs ett utdrag ur protokoll eller senaste årsmötesprotokoll där firmatecknare är utsedda. Protokollen ska vara justerade och bevittnade.

När alla papper och intyg är korrekt ifyllda lämnas dessa till Borås Stads föreningsenhet för granskning. En personlig kontakt tas alltid med sökande för information. Ansökningshandlingar finner du i rutan "Självservice".

Därefter fattas besluta om godkännande eller inte.

Observera! Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om föreningen ska omfattas av Borås Stads bidragsbestämmelser, efter genomfört verksamhetsår.

Senast ändrad: 2019-12-20 14.00

Ändrad av:

Dela sidan: Hur börjar man?

g q n C