Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stadgar och bidrag

Stadgar för en förening är som en regelbok som beskriver på vilket sätt föreningen ska arbeta.

Stadgar

Stadgarna beskriver vilken verksamhet som föreningen ska ägna sig åt, hur många personer som ska sitta i styrelsen, hur många revisorer föreningen har med mera. Den tar också upp hur man går till väga vid en eventuell upplösning. Ju bättre skrivna stadgar man har desto lättare blir det att fatta rätt beslut.

Om föreningen har tänkt ansluta sig till ett riksförbund tar man kontakt med respektive förbund och ansöker om medlemsskap. Då gäller deras stadgar.

Bidrag

Borås Stad ger främst bidrag till ungdomsföreningar men också bland annat till etniska föreningar, pensionärsföreningar samt funktionshinderföreningar. För varje kategori finns särskilda bestämmelser. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar).

l

Självservice

Startbidrag föreningar


Blankett

Senast ändrad: 2020-04-29 14.56

Ändrad av:

Dela sidan: Stadgar och bidrag

g q n C