Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vem gör vad i föreningen?

Vad ansvarar orförande för, vad gör kassören, revisorn, sekreteraren med flera. En förklarande information om de olika rollerna som måste finnas i en förening.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • För föreningens talan
 • Bevakar så att besluten som styrelsen tagit blir genomförda, tillsammans med sekreteraren
 • Bevakar föreningens ekonomiska intressen  tillsammans med kassören
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och sekreteraren
 • Är föreningens firmatecknare tillsammans med kassören
 • Upprättar dagordning med sekreteraren

Sekreterare

 • För protokoll vid föreningens möten
 • Svarar för föreningens utskick
 • Sköter medlemsregistret
 • Trycksaker och administration
 • Gör förslag till verksamhetsberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med kassören och ordföranden
 • Skickar kallelser till styrelsemöten
 • Upprättar dagordning med ordföranden

Kassör

 • Firmatecknare tillsammans med ordföranden
 • Sköter bokföringen
 • Tar hand om in- och utbetalningar
 • Sköter lotterier
 • Gör förslag till budget och kassaberättelse
 • Ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med sekreteraren och ordföranden
 • Sköter alla ekonomiska intressen
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Övriga ledamöter

Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som de tilldelats.

Revisorer

Granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet, så att styrelsen har skött sina åligganden. Lämnar revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister upptäcks. Revisorn får inte vara släkt med styrelseledamöterna.

Valberedning

Väljs av årsmötet. Lägger förslag till årsmötet på namn till kommande styrelse.

Den valda styrelsen har till uppgift att ta beslut om verksamheten samt förvalta föreningens tillgångar.

Senast ändrad: 2019-12-20 15.22

Ändrad av:

Dela sidan: Vem gör vad i föreningen?

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter – uppleva och göra

 • Mitt-S-samverkan presenterar budgeten.

  Publicerad den

  Budgetförslag i en tuff tid

  En budget präglad av pandemin, men med satsningar på bland annat utbildning, äldreomsorg och folkhälsa. Det är det budgetförslag för 2021 som Mitt-S-samverkan presenterar idag.
 • Man har skrivit "Tack för att du cyklar" på cykelbanor i Borås. 

  Publicerad den

  Fler tycker att Borås är en bra cykelkommun

  I slutet av sommaren uppmanade Borås Stad cyklister att svara på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern 2020 som mäter hur cyklister upplever kommunen utifrån ett cykelperspektiv. Det är andra gånge...
 • En person som cyklar på vintern.

  Publicerad den

  Bli vintercyklist!

  Klimatet, hälsan, pandemin. Det har aldrig funnits så många anledningar till att cykla som det gör nu. Snart väntar vintern, men det behöver inte betyda att cykeln ska åka in i förrådet. Med vinterdäc...
Ikon: Kalender

Kalender