Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Donationsfonder

Det finns ett flertal donationsfonder som föreningar och privatpersoner kan söka pengar från. Fritids- och folkhälsonämnden fördelar medel ur en av dem, Samfond 3.

Enligt fondens regler ska avkastningen som står till förfogande användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om det belopp som kan fördelas ur Samfond 3.

Bara föreningar verksamma i Borås kan söka.

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september innevarande år till:
Fritids- och folkhälsoförrvaltningen, Sturegatan 38, 501 80 Borås.

Senast ändrad: 2020-05-20 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: Donationsfonder

g q n C