Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Donationsfonder

Det finns ett flertal donationsfonder som föreningar och privatpersoner kan söka pengar från. Fritids- och folkhälsonämnden fördelar medel ur en av dem, Samfond 3.

Fondens regler

Enligt fondens regler ska avkastningen som står till förfogande användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om det belopp som kan fördelas ur Samfond 3.

Bara föreningar verksamma i Borås kan söka

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september innevarande år till:
Fritids- och folkhälsoförrvaltningen, Sturegatan 38, 501 80 Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Donationsfonder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol